15/5/08

FREE KARELIA (VAPAA KARJALA)

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΡΕΛΙΑ!

ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ κον OLLI REHN ΔΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ, ΗΤΙΣ ΗΣΚΗΣΕ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗΝ

Σύφωνα με πληροφορίας του περιοδικού ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ και του εγκρίτου δημοσιογράφου κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, η στάσις του Ευρωπαίου Επίτροπου δια την διεύρυνσιν της ΕΕ, κου OLLI REHN ήλλαξε άρδην κατόπιν αποστολής προς τον ίδιο, τα Φινλανδικής υπηκοότητας στελέχη του ιδιαίτερου γραφείου του, καθώς και την Πρόεδρον της Δημοκρατίας της Φινλανδίας κας TARJA HALONEN επιτηδευμένα προβοκατόρικης επιστολής υπό Έλληνος πολίτου νυμφευμένου μετά Φινλανδής, η οποία παρελλήλιζε το Μακεδονικόν ζήτημα και την FYROM με την Ρωσσικήν Ομόσπονδον Δημοκρατίαν της ΚΑΡΕΛΙΑΣ.
Ως εξομολόγοι του συγκεκριμένου επιστολογράφου αποκαλύπτωμεν μεν την συγκεκριμένην επιστολήν, χωρίς να αποκαλύψωμεν όμως την ταυτότηταν του, κωλυόμενοι εκ του μυστηρίου της εξομολογήσεως.

Προς σχετικήν ενημέρωσίν σας επί του ζητήματος, αναφέρωμεν εν περιλήψει τα κάτωθι:
  1. Η Καρελία αποτελεί γεωγραφική περιοχήν ευρισκόμενη μεταξύ Φινλανδίας και Ρωσσίας.
  2. Αποτελεί την κοιτίδα του Φιννικού (Φινλανδικού και Εσθονικού) πολιτισμού.
  3. Οι αυτόχθονες Καρέλιοι αποτελούν τους προπάτορες σχεδόν των Φινλανδών και Εσθονών.
  4. Οι γλώσσα τους ομοιάζει με την αρχέγονον Φινλανδικήν και Εσθονικήν.
  5. Το εθνικόν έπος των Φινλανδών και Εσθονών είναι Καρελιανής προελεύσεως.
  6. Μετά την Σοβιετικήν επανάστασιν η Φινλανδία και η Εσθονία ανεξαρτητοποιήθησαν, η δε Καρελία κατά μεγάλο μέρος ενσωματώθηκε εις την Φινλανδίαν, ενώ μερος της παρέμεινε εις την Σοβιετικήν Ένωσιν. Κάτι απολύτως αντίστοιχο συνέβη και με την Μακεδονίαν.
  7. Η εναπομείνασα περιοχή της Καρελίας εις την Σοβιετικήν ένωσιν βαθμιαίως εξεσλαυίσθη ιδιαιτέρως δε μετά την ανταλλαγήν πληθυσμών κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον οπότε και εδάφη της Φινλανδικής Καρελίας προσηρτήθησαν βιαίως εις την ΕΣΣΔ. Περί τας 500.000 Φιννοκαρελιανών μετώκησαν εις την ανεξάρτητον Φινλανδίαν ως πρόσφυγες.
  8. Οι Σοβιετικοί δημιούργησαν την Ομόσπονδον Δημοκρατίαν της Καρελίας αποτελουμένης πλέον εκ Σλαυοφώνων οι οποίοι όμως φέρουν την ιδότητα και το όνομα του Καρελιανού χωρίς βεβαίως να έχουν ουδεμίαν σχέσιν τόσο με τους πραγματικούς Καρελιανούς (οι οποίοι είναι Φίννοι) ούτε βεβαίως με την γλώσσαν τους, την ιστορία και τον πολιτισμόν τους.
Ο εν λόγω επιστολογράφος, απευθυνόμενος προς τον κον Rehn και την καν Hallonen, έκανε ένα πλήρη παραλληλισμό του Μακεδονικού ζητήματος με την πρόσφατον ιστορίαν της Καρελίας και εντέχνως άφησε να πλανάται το ερώτημα τι θα συνέβαινε εαν μιαν ωραίαν πρωίαν η Ρωσσική Καρελία καθίστατο ανεξάρτητος και οι Σλαυόφωνοι κατοικοί της προέβαλαν διεκδικήσεις επί των Φινλανδικών εδαφών αλλά και της εθνικής ιστορίας Φινλανδών και Εσθονών γενικότερα χρησιμοποιώντας την ψευδεπίγραφη ταυτότητα των Καρελιανών.
Παραθέτωμεν την αποστελείσαν επιστολήν εις την Αγγλικήν η οποία σύμφωνα με εκτίμησιν του περιοδικού Τρίτο Μάτι επηρρέασε την στάσιν του Ευρωπαίου επιτρόπου.

Θεοπρόβλητος
______________
[Βλεπε παραπλέυρως χάρτην όπου με ερυθρόν χρώμα σημειώνονται αι το 1944 προσαρτηθείσαι εις την ΕΣΣΔ περιοχαί της Καρελίας εκ των εδαφών της Φινλανδίας και με κίτρινον αι περιοχαί εις τας οποίας εγκατεστάθησαν οι περί τας 500.000 πρόσφυγων]
______________________________________


FREE KARELIA FROM FINNS

Athens 28/2/2008

Very few people know that the Finnish state (Finland) is in reality a MULTINATIONAL state
As a matter of fact Finland is occupying territories of other nations. More specifically:

Aland Islands (Swedish-speaking islands occupied by Finland)


Västra Finlands
(Swedish-speaking area occupied by Finland)

Lappi/Lapland
(Oppressed nation without own country)

Karjala/Karelia
(Oppressed nation without own country)

Karelia
is a Federal Republic, part of which is occupied by Finland. Moreover, the Finns have stolen the national symbols of the Karelians as well as their Culture claiming that the Karelian epic Poem, Kalevala, is their own, even though Ancient Karelians have nothing to do with Finns.

Also they have claims over the Republic of Karelia, naming their Orthodox Archdiocese “Archdiocese of Finland and of ALL Karelia”

Moreover the Finns are oppressing the Karelian minority and also they do not recognize our (Slavic) language which now spoken in the Federal Republic of Karelia, as the ONLY original Karelian language.

Therefore we protest for human rights violation by the Finnish State and we are seeking our independence.


Page 2
--------------------------------------

Now dear European Commissioner, Mr. OLLI RHEN,

In case you thought that all of the above are provocative, aggressive and false, then please try to understand that


This is EXACTLY what the SLAVIC nation of the “REPUBLIC OF MACEDONIA” are doing to Greece:

Just as the Slavs of Karelia are not "Karelians" by nation but RUSSIANS, the same way the Slav inhabitants of the geographical area of Macedonia belong to the same ethnic group as BULGARIANS and they certainly have NOTHING to do with Ancient Macedonia.

Just as in Karelia the Slavic language spoken by the majority is RUSSIAN, the language spoken in FYROM is a SLAVIC Bulgarian dialect.

Just as KALEVALA is the national Epic poem of the Finns, so is ALEXANDER THE GREAT a national symbol of the Greeks. And in the same way that Kalevala is NOT part of the Slavic culture, so Alexander the Great has NOTHING to do with the Slavs.

By supporting the Governement of FYROM against Greece it is as if supporting the Slavs from Karelia to have CLAIMS over the state of Finland as well as Finnish history and nation.

If you believe that this is impossible, 50 years ago under Communist Yugoslavia we thought so too. Now the aggressiveness of the Communists changed into aggressiveness of the Nationalists in our neighboring state, which under the name "Macedonia" automatically becomes a historical and geographical fragment, dangerous for the stability in the area.

Please PROTECT THE SOVEREIGNTY AND HISTORY OF GREECE, a EU member state, from the aggressiveness of the governement of our neighbors as well as of the American Foreign Policy in Europe.

HISTORY CANNOT BE CHANGED.
PLEASE DO NOT CREATE A NEW KOSOVO NEXT TO OUR BORDERS.

Thank you

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επίσης:

Η Λαπωνία ανήκει στους Λάπωνες!!!
Με επιφανή πρόγονο τον Άγιο Βασίλη!!!

Theoprovlitos είπε...

Αυτό δεν θα του το πουμε του Rehn ομως. Το ξερουμε μονο εμείς.

Εκει πανω που βρισκονται παντως τι να την κανουν την ανεξαρτησια; Αν θα δημιουργονταν στην περιοχη κανενα διπλωματικο επεισοδιο θα ηταν για το COPYRIGHT του Αγ. Βασίλη, ή άλλως, Santa CLOWN.

Εκεί να δεις σκοτωμός που θα γινόταν, που θα πρωτοπηγαίνουν οι τουρίστες Χριστουγεννιάτικα...

Cacofonix είπε...

Φίλε Θεοπρόβλητε,
τελικά έχει πλάκα το γεγονός ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην εδαφική ακεραιότητα κάθε χώρας μέλους της ΕΕ αν χρησιμοποιήσουμε τα επιχειρήματα των Σκοπιανών...

OODE Blog είπε...

http://eksapodo.wordpress.com/2008/05/18/295/

"Σκοπια" στον Ειρηνικό... ;-)