30/7/12

ΑΓΑΡΗΝΟΙ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ, ΤΣΕΤΕΣ, ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΙ, Ο BARBAROSSA
KAI ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΧΟΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Στις Κυκλάδες, οι πόλεις κτίζονταν σε μέρη απόκρημνα και δυσπρόσιτα για λόγους αυτοπροστασίας και επιβίωσης των κατοίκων από εισβολές Αγαρηνών, Σαρακηνών, Τουρκαλβανών, πειρατών, πλιατσικολόγων, Τσετών κλπ. Τον ίδιο ρόλο έπαιζαν και τα κάστρα στις ορεινές περιοχές.

Σήμερα, ο εχθρός που ανοίγει την κερκόπορτα βρίσκεται ΕΝΤΟΣ των τειχών ως εξωτερικός συνεργάτης του στρατολόγου-εισβολέα. Στόχος του η συγκρότηση της κοινωνίας, το ανοσοποιητικό της σύστημα, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, την αυτοδιοίκηση και την αυτοπροστασία. (εξ ου και "Ιός").

Στρατολογεί άλλοτε πεινασμένους χαμηλών ηθικών αντιστάσεων (αλοίμονο αν όλοι οι πεινασμενοι γινονταν βαποράκια, πουτάνες και φονείς συνταξιουχων) και άλλοτε εγκληματικές και τυχοδιωκτικές φύσεις για να επανδρώσει τις πειρατικές γαλέρες που θα αποκομίσουν τα λάφυρα στην βασίλισσα της Ολλανδίας για την οποία δουλεύουν οι πειρατές και σε θησαυροφυλάκια με ασπρομαυρα πλακάκια.

24/7/12

MY HEuRO!


Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

19/7/12

ΚΤΙΣΤΑΙ | BUILDERS


Η Πρόοδος οικοδομή είναι μεγάλη — φέρει
καθείς τον λίθον του· ο εις λόγους, βουλάς, ο άλλος
πράξεις — και καθημερινώς την κεφαλήν της αίρει
υψηλοτέραν. Θύελλα, αιφνίδιός τις σάλος

εάν επέλθη, σωρηδόν οι αγαθοί εργάται
ορμώσι και το φρούδον των υπερασπίζοντ’ έργον.
Φρούδον, διότι καθενός ο βίος δαπανάται
υπέρ μελλούσης γενεάς, κακώσεις, πόνους στέργων,